Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 г.:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - VII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.:

06.02.2024 г.  I - VII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.:

29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.         VII клас (18 учебни седмици)
             

 

Свободни места в ОУ "Ран Босилек" за учебната 2023/2024 г.:

1 клас - 3 свободни места

3 клас - 1 свободно място

5 клас - 10 свободни места

7 клас - 3 свободни места